TS BS Nguyễn Hoàng Đức

Các mẫu cam kết điều trị


Phẫu thuật cắt da quy đầu (Download)
Phẫu thuật cắt TTL nội soi niệu đạo (Download)
Phẫu thuật đặt băng nâng niệu đạo (Download)
Phẫu thuật lấy sỏi thận qua da (Download)
Phẫu thuật tán sỏi niệu quản nội soi (Download)
Thủ thuật tán sỏi ngoài cơ thể (Download)

Trang chủ Giới thiệu Dành cho BS chuyên khoa Dành cho bệnh nhân Download Liên hệ